Фирма А енд Д 37

Свържи се с фирма А енд Д 37

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено прозиводство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос, износ, складови сделки, лицен-зионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, охрана на обекти, хотелиерски, рекламни, информа-ционни, програмни, импресарски, преводачески, легализация на документи и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ли-зинг, строителни услуги

Телефон: 0886259782