Фирма А-КЛИМАТЕХНИК

Свържи се с фирма А-КЛИМАТЕХНИК

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на климатизираща техника за отопление, охлаждане и вентилация на всякакъв вид сгради и производствени помещения, проектиране, изработка и монтаж на въздуховоди, покупко-продажба на всякакъв вид техника, вещи и стоки собствено и чуждо производство. Ресторантьорство, хотелиерство и управление на заведения за обществено хранене, барове, сладкарници, дискотеки, фризьорски и козметични салони, и др.; маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, сделки с недвижими имоти, търговия с всякакъв вид вещи и стоки. Отдаване под наем на автомобили и селско стопанска техника и други търговски дейности в търговията, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.