Фирма А – КОЗМЕТИК

Свържи се с фирма А – КОЗМЕТИК

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ВЪНШНО – ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС – ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ПРЕВОЗ, ХОТЕЛИЕРСКИ, СПЕДИЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ И ДЕЙНОСТИ, А ПРИ НЕ РАЗРЕШЕНИ СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ ЛИЦЕНЗ .

гр. Пловдив, ул. ТРАКИЯ 55