Фирма ААА 2010

Свържи се с фирма ААА 2010

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ; ИЗГРАЖДЕНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМИВКИ ; УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВЖИМИ ИМИОТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ИЛИ УСЛУГА ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ТЪРГОСКА И НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

гр. Плевен, ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ 4