Фирма Абакус Лоджистик

Свържи се с фирма Абакус Лоджистик

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ОТДЕЛНИ ТЪРГОВЦИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.