Фирма АБГКАП

Свържи се с фирма АБГКАП

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни и спедиционни сделки, търговско посредничество и представителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и съгласно изискванията на действащото законодателство