Фирма АБСОЛЮТ ХОУМ

Свържи се с фирма АБСОЛЮТ ХОУМ

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; комисионни, спедиционнни и превозни сделки, складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; стопанисване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторанти и други; производство на селскостопански стоки и търговия със селскостопанска продукция; таксиметрова дейност и транспортни услуги по превоз на пътници и товари; извършване на услуги със земеделска и горска техника; посреднически услуги при покупко -продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти;

гр. Свети Влас, ул. ул. “Цар Симеон” 49