Фирма АБВ – ИМО

Свържи се с фирма АБВ – ИМО

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. София, ул. Цар Асен 74

Телефон: 0898251130