Фирма АДД МАСТЪР

Свържи се с фирма АДД МАСТЪР

Маркетинг, рекламни и консултантски услуги. Посреднически услуги. Управление и менажиране на проекти и рекламни продукти в интернет, както и консултирането им в областта на он-лайн пространството и стандартния стокооборот. Учредяване на авторски права; менажиране и продуциране на културни изяви; маркетингови проучвания в страната и чужбина; културто-образователни и рекламни дейности и мероприятия; търговия на едро и дребно; внос и износ на стоки; търговско представителство и комисионерство, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.