Фирма АДДИТ 21

Свържи се с фирма АДДИТ 21

рекламна и маркетингова дейност; проучване на пазара и изследване на общественото мнение; консултантска дейност; разработване на маркетингови стратегии за бизнес развитие; софтуерни разработки;преводачески услуги; счетоводони услуги; продажба и препродажба на стоки на едро и дребно във и извън търговски обект (включително електронна търговия); , както и всички други дейности незабранени със закон, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим. Дейностите, за които законът изисква предварително разрешение ще бъдат осъществявани след получаването му.

гр. София, ул. ул.Райко Алексиев 24