Фирма АДЕЛИЯ 21

Свържи се с фирма АДЕЛИЯ 21

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА; ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ ЗА АВТОМОБИЛИ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС; КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГ; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ.