Фирма АДЕМ СТРОЙ

Свържи се с фирма АДЕМ СТРОЙ

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ГРАЖДАНСКО И ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; КОНСУЛТАНСКА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО; СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ ПО НАБИРАНЕ НА РАБОТНА СИЛА; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ИНЖИНЕРИНГОВА И ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ХИДРО И ТОПЛО – ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ; ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ХИДРО И ТОПЛО – ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПОКРИВНИ СИСТЕМИ; КОМПЛЕКСНА ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ, БЛАСТИРАНЕ, ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНИ И БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ. КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СПЕДИТОРСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

с. Мостич, ул. ул. Георги Димитров 16

Телефон: 0894268656