Фирма АДНАН ОРУЧ АСИЙЕ ОРУЧ

Свържи се с фирма АДНАН ОРУЧ АСИЙЕ ОРУЧ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. ул. Сердика 28