Фирма АГНИМЕС

Свържи се с фирма АГНИМЕС

Изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и посадъчен материал в страната и чужбина. Производство и продажба на продукти за растителна защита, представителство на чуждестранни компании за производство на селскостопански продукти и продукти за растителна защита. Биотехнологии.
Обработка на земеделски земи. Агротехника-внос,покупко-продажба и сервиз на селскостопанска техника и резервни части. Изкупуване, производство, преработка и търговия с животни и животински продукти в първоначален,обработен или преработен вид. Изграждане на животински ферми. Иновации в животновъдството.Продажба на животински и растителни биопродукти, както и всяка друга дейност, разрашена от закона

гр. Гулянци, ул. ЦАР СИМЕОН 27