Фирма АГРИ КУЛТУРА

Свържи се с фирма АГРИ КУЛТУРА

Търговска дейност с промишлени и потребителски стоки; производство и реализация на селскостопанска продукция ; транспортна дейност; други дейности и услуги, незабранени от закона.

с. Хаджидимитрово, ул. ул. Осма 3