Фирма АГРИКОЛА БГ

Свържи се с фирма АГРИКОЛА БГ

Транспортна, спедиционна и складова дейност, производство и търговия с минерални торове и препарати за растителна защита, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, включително посадъчен материал и семена за нуждите на селското стопанство и за износ, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство

гр. София, ул. ПИРИНСКИ ПРОХОД 61А