Фирма АГРО СЕКТОР

Свържи се с фирма АГРО СЕКТОР

Производство и търговия със зърно и хранителни продукти, зърнени изделия и фуражи и с продукти, обслужващи селското стопанство, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, внос, износ и реекспорт на зърно и зърнени изделия, механизирани услуги със селскостопанска техника, търговия със селскостопански машини и инвентар, външно и вътрешнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, маркетингова и рекламна дейност, складова, комисионна, транспортна, сделки с интелектуална собственост, както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от ТЗ, когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 112