Фирма АГРО СТИПЦАРСКИ

Свържи се с фирма АГРО СТИПЦАРСКИ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки или други вещи с цел продажбата им, селскостопанско производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности и услуги, превозна дейност и услуги на пътници и товари в страната и чужбина, дейности и услуги на търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска дейности и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, всички дейности и услуги със стоки и вещи, незабранени от нормативен акт или представляващи монопол на държавата.

с. Жабокрът, ул. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 31