Фирма АГРОБОЦИ

Свържи се с фирма АГРОБОЦИ

извършване на всякакви сделки с криптовалута, извършване на “майнинг” на криптовалута, изграждане и опериране на мини за копаене на криптовалута, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, както и извършване на всички други дейности незабранени от закона, за чието осъществяване се изисква лиценз или разрешение, след снабдяване с такива от съответните оторизирани органи