Фирма АГРОКОРЕКТ-21

Свържи се с фирма АГРОКОРЕКТ-21

Производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност /след получаване на лиценз/, търговия, включително внос и износ, лично или чрез посредничество на всякакви видове селскостопанска или промишлена продукция, стоки в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга дейност, извършването на която не е изрично забранена със закон.

с. Црънча, ул. ул. Десета 2