Фирма Агрозърно стил-1

Свържи се с фирма Агрозърно стил-1

Производство на зърнени и други земеделски култури и търговия с тях, търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки – строителни материали, авточасти, стоки за бита, хранителни, нехранителни, покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантъорство, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се развива в страната или в чужбина.

гр. Грамада, ул. Димитър Благоев 58