Фирма АиК Транспорт Груп

Свържи се с фирма АиК Транспорт Груп

Покупки на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни‚ спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски‚ туристически‚ рекламни‚ информационни‚ програмни‚ импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба; лизинг; уеб услуги; софтуерни услуги; програмиране; професионално обучение, както и всяка не забранена от закона търговска дейност.

гр. София, ул. Яшарица 3