Фирма Ай Пи Би Фарма

Свържи се с фирма Ай Пи Би Фарма

Внос, износ и търговия с лекарствени средства, медицински изделия, хранителни добавки и санитарно-хигиенни средства, след получаване на необходимите разрешения и лицензи за съответната дейност; транспортна и спедиторска дейност; посредническа дейност и търговско представителство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Твърдишки проход 23