Фирма АЙ ТРЕЙД БГ

Свържи се с фирма АЙ ТРЕЙД БГ

Покупка,строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване и преотдаване под наем на собствени и наети недвижими имоти и леки автомобили; превозни, комисионерски, транспортни, рекламни, складови и лизингови сделки; търговски сделки с електроника; външно-търговски сделки; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; всякакъв вид търговски сделки и услуги, допустими от закона, като услугите и сделките ще се водят и извършват по търговски начин.

гр. Сливен, ул. Йордан Кювлиев 12