Фирма АЙПИТЕХ КЪНСЪЛТИНГ

Свържи се с фирма АЙПИТЕХ КЪНСЪЛТИНГ

Консултантски услуги, разработване и управление на проекти, мениджмънт, дейности по управление, инвестиционна дейност, инвестиране в ценни книжа, инвестиране в недвижимо имущество, вътрешна и външнотърговска дейност, информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост както и всяка дейност, която не е забранена от закон или друг нормативен акт на Република България

гр. Бургас, ул. ул. Детелина 2