Фирма АКАЦИИТЕ – БЕЛОВО

Свържи се с фирма АКАЦИИТЕ – БЕЛОВО

УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИ. ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЕРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА. ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЕЛСКО СТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКДАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

гр. Белово, ул. БОЖУР 14 А