Фирма Академия РДМ

Свържи се с фирма Академия РДМ

организиране на събития, професионални консултации, специализирани обучения и семинари за счетоводители , икономисти и адвокати , общински и държавни служители; търговия на едро и дребно; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; строителство; хотелиерство и ресторантьорство; производство, изкупуване и преработване на промишлена и селскостопанска продукция; рекламна дейност и всяка друга дейност, която не е забранена със закон (след лицензиране, регистриране или сертифициране, ако се изисква).

гр. София, ул. Кедър 1