Фирма АКАДЕМИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ

Свържи се с фирма АКАДЕМИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ

Консултантска и маркетинг дейност; посредническа дейност; събитиен мениджмънт; интернет комуникации и маркетингови проучвания; рекламна дейност; информационна, развлекателна, търговска дейност; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната в чужбина; превод и легализация; сделки с недвижими имоти и с интелектуална собственост; информационни, програмни, импресарски и други сделки с интелектуална собственост и маркетинг, включително с техническо оборудване и ноу- хау; мениджмънт; комисионни сделки; услуги на населението; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всички останали незабранени от закона дейности.

гр. Варна, ул. ул. ЛОЗА 16

Телефон: 0877750150