Фирма АКММ

Свържи се с фирма АКММ

Инвестиции в недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, проучване, проектиране, инженеринг в страната и чужбина, всякакъв вид търговска дейност на едро и дребно /внос, износ, реекспорт/, представителство, посредничество, комисионерство, агентство, хотелиерство, туристическа, производствена, транспортна и спедиторска дейност, рекламно-информационна и консултантска дейност, разкриване и експлоатация на магазинни мрежи и всяка друга дейност незабранена от закона.