Фирма АКС БОСКО

Свържи се с фирма АКС БОСКО

Консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност и вътрешнотърговска дейност, бартерни сделки, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агенство, лизингова и инженерингова дейност, маркетинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, разрешени от закона, предприемаческа дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона по предвидения от закона ред, а когато има разрешителен режим или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз.

гр. Стара Загора, ул. Хан Аспарух 33