Фирма АКТИВ АГРО 2021

Свържи се с фирма АКТИВ АГРО 2021

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ОКАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО) И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

с. Малчика, ул. ОСЪМ 12