Фирма АЛ АНСАРИ 67

Свържи се с фирма АЛ АНСАРИ 67

строителство, строително – ремонтни и монтажни работи, инвестиции и инвестиционни проекти в строителството и други отрасли, ресторантьорство, магазинерство, заведения за обществено хранене, кафе – аперитив, сладкарници, производство и търговия на промишлени стоки, селскостопанска дейност и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително търговия на едро и дребно, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, вносно – износни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, туроператорски и турагентски, рекламни, отдаване на автомобили под наем (рент а кар), информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационни услуги, както и всякакви други дейности и сделки незабранени от закона.