Фирма АЛБА РЕЗИДЪНС

Свържи се с фирма АЛБА РЕЗИДЪНС

вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство,рекламна дейност;организиране, изграждане и функциониране в страната на търговски обекти, сделки с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, управление на имоти, строителство, отдаване под наем, препродажба на недвижими имоти, инвестиране, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон