Фирма АЛДАВА

Свържи се с фирма АЛДАВА

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В БИЗНЕС И МАРКЕТИНГ; КАКТО И
ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ
ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ
ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. бул. “Дондуков” 135