Фирма АЛЕ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма АЛЕ ИНВЕСТ

покупко-продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, строителство и строително-ремонтни дейности, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, менителници, записи на заповеди и чекове, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, ресторантьорство, търговия в страната и чужбина, внос-износна дейност, посредничество в страната и чужбина, консултантски и информационни услуги; разработване на финансови проекти; маркетингови проучвания; финансов и оперативен лизинг на движими и недвижими вещи и всякакви допълнителни търговски дейности и услуги, свързани с лизинговането им както и всяка друга дейност, незабранена от закона.