Фирма АЛЕГРЕ ГРУП

Свържи се с фирма АЛЕГРЕ ГРУП

Спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, дистрибуция, франчайзинг, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, производство, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

гр. София, ул. Акад.Борис Стефанов 38