Фирма Алекс 1 – Александър Павлов

Свържи се с фирма Алекс 1 – Александър Павлов

Производство, преработка и реализация на селскостопанска, хранително – вкусова и промишлена продукция, извършване на спедиторска и превозна дейност, транспортни, логистични и дистрибуторски и консултантски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на семена, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона, а когато се изисква разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. Никола Дечев 15