Фирма АЛЕКС – Б 2016

Свържи се с фирма АЛЕКС – Б 2016

Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба; ресторантьорство, хотелиерство; консултантска дейност; производство, преработка и продажба на селскостопански продукти и продукти за растителна защита, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция и посадъчен материал в страната и чужбина, биотехнологии, животновъдство и растениевъдство; агротехника, обработка и култивиране на земеделски земи, комисионна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, туристически, рекламни, информационни, образователни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени от законодателството на Р. България, като дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването му.

гр. Кюстендил, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 229