Фирма Алекса Инвест

Свържи се с фирма Алекса Инвест

ОРГАНИЗИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ; СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ; ТЪРГОВСКА И ПОСРЕДНИЕЧСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУФАБРИКАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС-ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ЗА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

гр. Шумен, ул. ул. Тодор Минев 12