Фирма АЛЕКСАНДРА – АЛЕКС94

Свържи се с фирма АЛЕКСАНДРА – АЛЕКС94

ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, КЕТЪРИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА – ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. ул. Ландос 22

Телефон: +359882030886