Фирма АЛЕКСИ И ЯНОРА

Свържи се с фирма АЛЕКСИ И ЯНОРА

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален ,преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба и извършване на услуги; търговско представителство и посредничество комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; транспортна и таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост и хардуер; хотелиерска, туристическа, рекпамна, информационни дейности; производство на филми, видео и звукозаписи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност – внос, износ реекспорТ, извършване на битови услуги; други дейности не забранени със закон, указ или друг нормативен акт.

гр. Кюстендил, ул. КАЗАНЛЪК 3