Фирма Алфа- Бюти 92

Свържи се с фирма Алфа- Бюти 92

Козметични услуги, организиране на тържества, търговия на дребно, ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с недвижими имоти, външноикономическа и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от Законодателството на Република България.

гр. Враца, ул. ул. ВАРДАР 43