Фирма АЛФА СТОЪР

Свържи се с фирма АЛФА СТОЪР

Eлектронна търговия, търговия с храни, хранителни продукти и напитки, ресторантьорство, строителство на метални съоръжения, търговия със строителни материали, строителство, консултантски услуги; вътрешно- и външнотърговска, строителна, инженерингова, посредническа, производствена дейност; туристическа дейност, хотелиерство; внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; рекламна дейност; търговско представителство, издателска дейност, рекламно оборудване и аксесоари, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране, строителство на жилищни и административни сгради на територията на страната и чужбина, търговия с промишлени, битови и хранителни стоки, търговия, внос, износ и реекспорт на незабранени със закон стоки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, както и други дейности, незабранени със закон, като дейностите, за които е необходим лиценз и/или спрециални разрешения, ще бъдат упражнявани след получаването им.

гр. София, ул. Стара планина 80