Фирма АЛФА В ФРУТ

Свържи се с фирма АЛФА В ФРУТ

търговия с плодове и зеленчуци; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; сделки с интелектуална собственост; мениджмънт; рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски, туристически услуги; консултански услуги; вътрешен, вътрешнообщностен и международен превоз на товари с автомобилен транспорт; комисионна, складова и спедиционна дейност; отдаване под наем на МПС; търговия с недвижими имоти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем (аренда); както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със закон, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако това се изисква.

гр. Петрич, ул. ул.”Капитан Никола Парапанов” 3

Телефон: 0745/20135