Фирма АЛФАКОМЕРС-21

Свържи се с фирма АЛФАКОМЕРС-21

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Враца, ул. ул. РЕКА ЛЕВА 58