Фирма АЛГ БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма АЛГ БЪЛГАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС С ДРЕХИ, АКСЕСОАРИ, ТЕКСТИЛНИ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.

гр. София, ул. бул. Македония 2