Фирма Алис Бау

Свържи се с фирма Алис Бау

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ГРУЖ СТРОЕЖ, ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, НАПРАВА НА СКЕЛЕ, ПОКРИВНИ РАБОТИ, ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ, МОНТАЖ ПАНЕЛИ, ЕЛ. И ВИК ИНСТАЛАЦИИ, ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ФАЯНС, ТЕРАКОТ, ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ; ТЪРГОВИЯ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Велико Търново, ул. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 44