Фирма АЛИСА – ВАРНА

Свържи се с фирма АЛИСА – ВАРНА

Инвестиционна дейност, вътрешна и външна търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество, комисионни, хотелиерски, туристически, консултантски, експертни, рекламни, информационни, програмни и други услуги, ресторантьорство, рекламна дейност, фотографски услуги, както и извършването на всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Варна, ул. ул. Петър Енчев 15, ет. 2