Фирма АЛМА МАСАРИ

Свържи се с фирма АЛМА МАСАРИ

Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, продажба на сладолед собствено производство, производство и търговия с хранителни продукти, откриване на хранители магазини и заведения за обществено хранене, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти, строителство и строително монтажни дейности, производство, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

с. Железница, ул. Искърска 2

Телефон: 0877 05 25 00