Фирма АЛМАЗ БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма АЛМАЗ БЪЛГАРИЯ

Комисионна търговия и посредничество, Артистична и творческа дейност, Издателска дейност, Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, ипресарска дейност.
Дезинфекция и Почистване на офиси, домове, хотели, ресторанти, обществени заведения и производствени помещения, дейности по обслужване и озеленяване на сгради и терени, Онлайн реклама и търговия дейности в областта на информационните технологии.
Административни офис дейности даване под наем, оперативен лизинг и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, дейности по наемане и предоставяне на работна сила, Операции с недвижими имоти, Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането.
Производство на метални изделия, Специализирани строителни дейности и изграждане преместваеми сгради и съоръжения. Производство на мебели, Производство на хранителни продукти и на напитки, Производство на облекло, Производство, некласифицирано другаде.
Научноизследователска дейност, Металдетектинг и обследване на терени и обекти със сканираща апаратура.
Ремонт и инсталиране на машини на компютърна и битова техника,кафе машини на барово оборудване, на домакински уреди и вещи.
Растениевъдство, животновъдство и лов и спомагателни дейности, Хотелиерство, Ресторантьорство. Търговия на дребно и едро,Дейности по охрана и разследване. Сухопътен транспорт, Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих. Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

гр. София, ул. 306-ТА 2

Телефон: 0898924748